เอกสาร :
01. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา new_icon
02. ใบแจ้งชำระเงิน-วสส-ขอนแก่น new_icon
03. ใบแจ้งชำระเงิน-วสส-ชลบุรี new_icon
04. ใบแจ้งชำระเงิน-วสส-อุบล new_icon