เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9789743647260
 ชื่อเรื่อง
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา / โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Research and literary works on Buddhism
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551
 เลขเรียก BQ1029.T5 ง319
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 10, 254 หน้า ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Partial Contents: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
-- วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
--วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในล้านนา
--วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
--วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
--วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน
 หัวเรื่อง Buddhist literature--Research
 หัวเรื่อง วรรณกรรมพุทธศาสนา--วิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กองวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BQ1029.T5 ง319  
  Barcode: 904531
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อจากดวงกมล ปีงบ56
2. หนังสือ
หนังสือ
BQ1029.T5 ง319 ฉ.2 
  Barcode: 904532
หนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
Note:ซื้อจากดวงกมล ปีงบ56

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: งานวิจัยและวรรณก..


 Copyright 2014. All Rights Reserved.