แฉ14 ม.เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ
วันที่ 22/09/2011 08:36 ผู้เขียน admin Hits 484
Print Pdf Email RSS
 แฉ14 ม.เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ

 สกอ.เผยรายชื่อชัด พร้อมส่งหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยรับทราบและแก้ปัญหาโดยด่วน 

        วันนี้(20 ก.ย.)รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศ นียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2552-2553 ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมแจ้งสถานที่ฝึกสอน และรายชื่ออาจารย์นิเทศมาให้สกอ.นั้น จากการตรวสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีมหาวิทยาลัย 85 แห่ง นิสิตนักศึกษาจำนวน 48,000 คน ที่เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต แต่ในจำนวนดังกล่าวมีถึง 14 แห่ง ที่รับนิสิตนักศึกษาสูงผิดปกติ ตั้งแต่ 1,000 คน ถึง 2,000 คน ต่อปี ทั้งที่ควรจะรับไม่เกิน 200 คนต่อปี ดังนั้น
สกอ.จึงได้ทำหนังสือส่งถึงสภามหาวิทยาลัยทั้ง 14 แห่ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรป.บัณฑิตจำนวนมาก ทางสภามหาวิทยาลัยทราบเรื่องนี้หรือไม่ เพราะบางครั้งมหาวิทยาลัยอาจจะไปดำเนินการรับนิสิตนักศึกษาเองโดยไม่แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

        รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สอบถามหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สกอ.กำหนดหรือไม่ เพราะบางครั้งมหาวิทยาลัยอาจจะแจ้งสภามหาวิทยาลัยอย่าง แต่มมหาวิทยาลัยกลับไปดำเนินการอีกอย่าง จนทำให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ ดังนั้นในฐานะที่สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยจึงต้องรับทราบเรื่องนี้ และถ้ามีปัญหาสภามหาวิทยาลัยจะได้แก้ไข สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนิสิตนักศึกษาป.บัณฑิตจำนวนมากผิดปกติ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาลัยเชียงราย สถาบันรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
ไม่มีคอมเมนต์
 
Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus